IVAS Internacionalna Asocijacija Vizuelnih Umetnosti

IVAS 2010.


Biografija direktora (suosnivača) IVAS Akademije prof. Nikole Radoševića
1926. 18. XII rođen u Beogradu
1942. zbog prikazivanja filma Čarla
Čaplina “Veliki diktator” u Valjevu u
bioskopu “Central”, uhapšen i
deportovan u “Alt Moabit” u Berlinu
1954. generalni sekretar Društva
“Nikola Tesla”, i gl. urednik časopisa
“Tesla” i “Nauka i tehnika”
1964. osnivač USUF Srbije
1965. glavni urednik časopisa
“Fotografija i film”
1967. pisac scenarija “Foto-romana”
1965 - 1980. predsedavajući
Podkomiteta EUROPHOT
za istočnu Evropu
1970. uvodi na prostoru
jugoistočne Evrope multiviziju i
kao reditelj realizuje programe:
“Panteon fotografije”
(istorija fotografije sveta),
“Beograd juče, danas i sutra”.
Projekcije su javno izvedene na
Trgu Republike u Beogradu i na uglu
Uskočke i Knez Mihajlove ulice.
Prof. Nikola Radošević
portretisao Atilio del Comune
1977. kao član Podkomiteta EUROPHOT za istočnu Evropu organizovao u Beogradu
prvi Kongres fotografa sveta u istoriji fotografije, uz učešće više od 2000 fotografa, fotopublicista iz sveta
1983. u Cirihu (Švajcarska) na osnivanju FEP Federation of Professional Photographers of Europe
izabran za prvog podpredsednika
1984 - 2010. godine član redakcije nemačkog časopisa “Prostor i vreme - nova dimenzija u nauci”
za Balkan i istočnu Evropu (“Raum und Zeit - Die neue Dimension in Wissenschaft”)
1985. član evropske delegacije na osnivanju WCPP Svetskog Saveta profesionalnih fotografa u Čikagu USA
(World Council of Professional Photographers) izabran za prvog podpredsednika od postanka WCPP
i za predsedavajuæeg Komiteta za izložbe WCPP
1987. bio je glavni urednik časopisa “Svetski foto i video magazin” (“World Photo and Video Magazine”) u Čikagu
1989. na istorijskom susretuGorbačov - Regan u Moskvi u grupi proglašenih “veličanstvenhi fotografa sveta”
učestvovao u projektu “Jedan dan života Sovjetskog Saveza”
1993. izabran za predsednika na osnivanju Asocijacije nezavisnih profesionalnih fotografa Evrope PPofE u Taorminu, Italija
1998. glavni urednik časopisa “Fotografija, TV, video”
2000. predstavljao Srbiju na Bijenalu kulture jugoistoène Evrope od 20. oktobra - 20. novembra 2000. g., CUBES u Solunu, Grčka.
2004. osnivač i glavni urednik časopisa PPofE - IVAS “Art of Image” (“Umetnost slike”)
Nikola Radošević je imao više od 50 samostalnih izložbi.
Autor je knjiga: “Teorija elemenata i planova umetnosti slike”,
“100 portreta pisaca sveta”, “Istorija fotografije XIX veka”,
“Good-by twentieth century, with Photography to Eternity”
(“Zbogom XX veku - sa fotografijom u večnost”),
i autobiografije pod nazivom “The Splendour and Patina” (“Sjaj i patina”).
Napisao je više od 700 članaka o vizuelnoj umetnosti, na srpskom, engleskom, nemačkom i drugim jezicima.
Od juna 1964. do novembra 1967.
Nikola Radošević
se praktično usavršavao u Parizu
u studiju Claude Angera, u ulici Žorž Sand br. 17.
Ispite Famous Photographers School FPS polagao je
u Minhenu na FAS International kod Dr Valtera Bojea.
Proglašen je za najuspešnijeg studenta FPS u Evropi,
i dobio stipendiju FPS. 5. oktobra 1970. je imenovan za
direktora FPS za Jugoslaviju i istočnu Evropu
Diploma FPS (novembar 1967.) i dokument o stipendiji i imenovanju
Nikole Radoševića za direktora FPS za Jugoslaviju i istočnu Evropu 1970. g.
Predsednik grada
Chalone sur Saone, u Francuskoj
Roger Lagrange, uručio je
Nikoli Radoševiću
medalju pronalazača fotografije
u julu 1974. godine kao predstavniku
EVROPE na izložbi TROIS CONTINENTS
u Muzeju pronalazača fotografije
“Nicephore Niepce”
MEÐU ŠIROM SVETA STEČENIM PRIZNANJIMA
TRI POSEBNE NAGRADE URUČENE SU
Nikoli Radoševiću
u Francuskoj, Engleskoj i Nemačkoj
U ime Odbora MASTER
PHOTOGRAPHERS OF ENGLAND
ASSOCIATION, izaslanik iz Londona (desno)
gospodin Colin Buck uručio je medalju
FELLOWSHIP - MASTER PHOTOGRAPHERS
direktoru FPS za jugoistočnu Evropu,
Nikoli Radoševiću,
na PHOTOKINI u Kelnu
Diploma internacionalnog majstora
fotografije Nikole Radoševića